หลักสูตรตัดต่อวีดีโอด้วย Premiere Pro CC

wp11

หลักสูตรตัดต่อวีดีโอด้วย Premiere Pro CS6 ,CC
“ตัดต่องานภาพยนตร์และวิดีโอแบบมืออาชีพด้วย Premiere Pro CS6 สำหรับผู้เริ่มต้น” จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจโครงสร้างของโปรแกรม และการใช้งานเครื่องมือต่างๆ ง่ายขึ้น เพราะได้คัดสรรเรื่องเด่นๆ หลักๆ ที่ผู้ทำการตัดต่อต้องทราบมาสอนเป็นลำดับขั้น ให้ผู้อ่านสามารถทำตามไปด้วยได้ เนื้อหาครบถ้วนทุกขั้นตอนการทำงาน ตั้งแต่นำไฟล์เข้ามาตัดต่อบนไทม์ไลน์ ใส่เอฟเฟ็กต์และทรานซิชัน ตัดต่อเสียง สร้างไตเติลทุกรูปแบบ ไปจนถึงการนำไฟล์งานออกเป็นสื่อ วิดีโอประเภทต่างๆ ทั้งไฟล์สำหรับขึ้นเว็บไซต์ ไฟล์สำหรับไรท์เป็นสื่อ DVD Blu-Ray จะสามารถเข้าใจงานตัดต่อและสามารถก้าวสู่ระดับมืออาชีพต่อไปได้

หลักสูตร  8 ชั่วโมง จำนวน 1 วัน
เรียนตั้งแต่เวลา: 09:30 – 17:30 น. 

ค่าคอร์สเรียน

คอร์สเรียนกลุ่ม ปกติราคา 3,500 บาท พิเศษค่าอบรมเพียง ราคา : 3,000 บาท/ท่าน
คอร์สส่วนตัว ปกติราคา 5,000 บาท พิเศษค่าอบรมเพียง  3,900 บาท/ท่าน
คอร์สสอนนอกสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการอบรม ปกติราคา 7,500 บาท พิเศษค่าอบรมเพียง  5,000 บาท/ท่าน

วิทยากรผู้สอน
นางสาวรัตนาภรณ์ ผิวผ่อง  (ครูน้ำตาล)  ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัญทิต  ประสบการณ์ 5 ปี
สอบถามเพิ่มเติม : @siam2design
Mobile : 0814243353

สิ่งที่ต้องเตรียม
โปรแกรม Premiere CC Free

ความรู้พื้นฐาน
ควรมีความรู้พื้นฐาน Photoshop

 บทเรียน
Chapter 1 ทำความเข้าใจกับการตัดต่อภาพยนตร์
Chapter 2 รู้จักโปรแกรมตัดต่อ Adobe Premiere Pro
Chapter 3 รู้จักกับหน้าต่างการมำงานของ Adobe Premiere Pro
Chapter 4 เริ่มต้นทำงานกับ Adobe Premiere Pro
Chapter 5 การทำงานกับโปรเจ็กต์
Chapter 6 นำฟุตเทจเข้ามาทำงานในโปรเจ็กต์
Chapter 7 การจัดการซีเควนซ์
Chapter 8 การใช้งานคลิป
Chapter 9 สร้างคลิปพิเศษอื่นๆ
Chapter 10 เริ่มการตัดต่อบน Timeline

เพิ่มเพื่อน