หลักสูตรการสร้างสื่อ Multimedia ด้วย Captivate

captivate_cc_splash

 

หลักสูตรการสร้างสื่อ Multimedia ด้วย Captivate

“โปรแกรมที่ช่วยสร้างสื่อมัลติมีเดียต่างๆ สามารถผสมผสานจัดการในระบบ E-learning ด้วยรูปแบบการทำงานที่ใช้งานง่ายคล้ายกับ Power Point ให้คุณสร้างสื่อมัลติมีเดียที่ประกอบด้วย วิดีโอ, เสียง, กราฟิกและภาพเคลื่อนไหว พร้อม interaction โต้ตอบด้วยแบบทดสอบที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การทำ Hyperlink การ Popup เป็นต้น สร้าง แบบทดสอบได้หลากหลาย เช่น แบบเลือกตอบ จับคู่ ถูกผิด เติมคำ จัดลำดับ ประเมินค่า เป็นต้น กำหนดลักษณะ ของการใช้เสียงได้หลายลักษณะและสามารถบันทึกภาพหน้าจอได้เป็นภาพวิดีโอและตัดต่อวิดีที่บันทึกได้ ซึ่ง Captivate ถูกพัฒนาขึ้น มาเพื่อสนับสนุนการสร้าง Movie ในรูปแบบสื่อเรียนรู้หรือสื่อการนำเสนอแบบมัลติมีเดีย เช่น การนำเสนอผลงาน การจับหน้าจอภาพเพื่อนำไปสร้างสื่อเรียนรู้ การสร้างสื่อจากข้อมูลต่างๆ การสร้างแบบทดสอบ รวมไปถึงการ ตัดต่อวิดีโอเพื่อใช้สำหรับงานนำ เสนอหรือผลิตสื่อเรียนรู้ โดยโปรแกรม Captivate เป็นโปรแกรมที่ใช้สร้างชิ้นงานได้ง่ายและเร็วสามารถเข้าใจงานตัดต่อและสามารถก้าวสู่ระดับมืออาชีพต่อไปได้”

 

หลักสูตร  8 ชั่วโมง จำนวน 1 วัน
เรียนตั้งแต่เวลา: 09:30 – 17:30 น. 

ค่าคอร์สเรียน

คอร์สเรียนกลุ่ม ปกติราคา 3,500 บาท พิเศษค่าอบรมเพียง ราคา : 3,000 บาท/ท่าน
คอร์สส่วนตัว ปกติราคา 5,000 บาท พิเศษค่าอบรมเพียง  3,900 บาท/ท่าน
คอร์สสอนนอกสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการอบรม ปกติราคา 7,500 บาท พิเศษค่าอบรมเพียง  5,000 บาท/ท่าน

วิทยากรผู้สอน
นางสาวสุนิสา   พิเชฐเลอมานวงศ์  (ครูอีฟ)  ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  ประสบการณ์ 8 ปี
สอบถามเพิ่มเติม : @siam2design
Mobile : 0814243353

สิ่งที่ต้องเตรียม
โปรแกรม Captivate

ความรู้พื้นฐาน
ควรมีความรู้พื้นฐาน Microsoft Powerpoint

 

บทเรียน

Chapter 1 รู้จักโปรแกรม Captivate 8

Chapter 2 การเรียกใช้งานโปรแกรม Captivate 8

Chapter 3 หน้าต่างโปรแกรม Captivate 8

Chapter 4 การสร้างผลงานกับโปรแกรม Photoshop CC

Chapter 5 การสร้างชิ้นงานโปรแกรม Captivate 8

Chapter 6 การตั้งค่าและการจัดรูปแบบ

Chapter 7 การแทรกรูปภาพและวิดิโอ

Chapter 8 การจัดการตัวอักษรและข้อความ (Text)

Chapter 9 การเพิ่มลูกเล่น Effect ในสไลด์

Chapter 10 การแทรกเสียงในชิ้นงาน

Chapter 11 การสร้างปุ่มควบคุมและแถบคอนโทร

Chapter 12 การสร้าง Quiz

Chapter 13 การ Export ผลงาน

Chapter 14 Workshop การสร้างเกมส์

เพิ่มเพื่อน