หลักสูตรการออกแบบด้วย SketchUp

Google SketchUp เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างงานออกแบบ 3 มิติ ที่มีลักษณะการใช้งานที่ค่อนข้างง่าย ไม่ซับซ้อนมากเท่าโปรแกรม 3D ตัวอื่นๆ และเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางในหลายสาขาวิชาชีพ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะถูกนำมาใช้ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม งานออกแบบภายใน ออกแบบบูธ  และงานออกแบบภูมิสถาปัตย์ งานออกแบบเครื่องจักรกล การทำงานของเครื่องจักร การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ งานออกแบบผลิตภัณฑ์ การเขียนสภาพภูมิประเทศ  รวมไปถึงงานออกแบบฉาก อาคาร และสิ่งก่อสร้างในเกม หรือจะเป็นการจัดฉากทำ Story Boards ในงานภาพยนต์ หรือละครโทรทัศน์ก็สามารถนำไปประยุกต์ทำงานได้  นอกจากนี้ยังทำงานร่วมกับปลั๊กอิน (Plugin) ต่างๆที่ถูกพัฒนาเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของ Google SketchUp ให้สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Plugin ที่ช่วยให้การสร้างรูปทรงต่างๆ สามารถทำได้ง่ายขึ้น ไปจนถึง Plugin ที่ช่วยในการจัดแสงเงาให้งาน 3D ดูสมจริงมากขึ้น เช่น Vray

 

หลักสูตร  8 ชั่วโมง จำนวน 1 วัน
เรียนตั้งแต่เวลา: 09:30 – 17:30 น. 

ค่าคอร์สเรียน

คอร์สส่วนตัว ค่าใช้จ่ายในการอบรม ปกติราคา 8,000 บาท พิเศษค่าอบรมเพียง  4,000 บาท/ท่าน
(เอกสาร+พร้อมอาหารกลางวัน)

คอร์สสอนนอกสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการอบรม ปกติราคา 10,000 บาท พิเศษค่าอบรมเพียง  6,500 บาท/ท่าน
เหมาะสำหรับท่านที่ไม่สะดวกในการเดินทาง ทางเรามีบริการจัด อาจาร์ยผู้สอนให้ถึงที่ทำงาน หรือ ที่บ้าน
สอบถามเพิ่มเติม : @siam2design
Mobile : 0814243353

หัวข้อในการอบรมหลักสูตร 3D for Architecture & Interior with SketchUp

 

Interface Setting & Tools & Modification

– Interface >> เรียนรู้หน้าตาหลักๆ ในการทำงาน ของโปรแกรม SketchUp

– เรียนรู้การใช้แถบเครื่องมือ และคำสั่งต่างๆ

– เรียนรู้การปรับแต่งแถบเครื่องมือ และคำสั่งต่างๆ

– แนะนำการใช้ Mouse และ Keyboard ในโปรแกรม SketchUp

– เรียนรู้การตั้งค่าให้เหมาะสมกับการทำงาน

– การใช้เครื่องมือพื้นฐานในการควมคุมวัตถุ

– ทำความเข้าใจในเรื่องเส้น และพื้นผิว

– ทำความเข้าใจในเรื่อง Snap แบบต่างๆ

– การเขียนเส้นตรง , โค้ง และฟรีฟอร์ม

– การเขียนสีเหลี่ยม ,  วงกลม และโพลีก้อน

– การเรียกใช้ Toolbars , Shadow , Fog

– การใช้คำสั่ง Move & Copy แบบต่างๆ

– การใช้คำสั่ง Push & Pull

– การใช้คำสั่ง Offset

– การกำหนด Short Key เพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการทำงาน

 

Construction & 3D Geometry & Workshop 1

– การใช้คำสั่ง Tape Measure

– การใช้คำสั่ง Protractor

– การใช้คำสั่ง Axes

–  การระบุ Dimensions

– การกำหนดรายละเอียดด้วยตัวหนังสือ 2 มิติ

– การสร้างตัวหนังสือ 3 มิติ

– การใช้คำสั่ง Scale

– การใช้คำสั่ง Rotate

– การใช้คำสั่ง Follow Me

– การใช้คำสั่ง Flip Along

– Workshop 1 (Furniture)

 

Materials & Component & Workshop 2 

– การลงสี และการใส่ Material

– การสร้างและกำหนดขนาดสัดส่วน , แก้ไขตำแหน่ง ของ Material

– การสร้าง , แก้ไข และการเรียกใช้โมเดลสำเร็จรูป

– การใช้คำสั่ง Section

– Hide/Unhide , Lock/Unlock >> เรียนรู้การใช้เครื่องมือ Hide / Unhide , Lock / Unlock

– เรียนรู้การรวมวัตถุ และการตัดแบ่งระหว่างวัตถุ (Intersect with Model)

– การ Explode วัตถุจากการ Group

– การใช้คำสั่งปรับแต่ง Styles

– การใช้คำสั่ง Layer

– การกำหนดมุมมองด้วยวิธี Add Scenes

– การใช้คำสั่ง และการปรับแต่ง Shadows

– การใช้คำสั่ง Fog

– การใช้คำสั่ง Soften Edges

– การขึ้นโมเดลจากภาพด้วยวิธี Photo Match

– Workshop 2 (Booth)

 

Shapes & Contour & Workshop 3

– การสร้างพื้นผิวต่างระดับจากเครื่องมือ Sandbox

– ทำความเข้าใจกับ Entity Info

– Workshop 3 (Interior)

 

Workshop 4

– การควบคุมตำแหน่งของกล้องระบุ Position   การใส่ Background และลายน้ำให้กับงาน

– การเรียกใช้โมเดลสำเร็จรูปมาใช้งาน

– Workshop 4 (Exterior)

 

Workshop 4 & Animation & Export

– Workshop 4 (Exterior) เก็บรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมให้สมบูรณ์

– การสร้าง Animation ในรูปแบบต่างๆ

– Export file >> Option การกำหนดขนาด และความละเอียดของภาพ

 

เพิ่มเพื่อน